آشنایی با مراقبت های پس از کامپوزیت دندان برای اصلاح طرح لبخند و زیبایی دندان ها و همچنین بر طرف کردن مشکلات جزئی دندان، کامپوزیت انتخاب و روش بسیار مناسبی می باشد. به طور کلی برای افزایش دوام و ماندگاری کامپوزیت باید مراقبت هایی انجام گیرد که در ادامه مقاله به طور کامل به بررسی مراقبت های پس…